Kommuner kan søke om kriseskjønnsmidler
Kommuner i fylket kan få tilskudd for uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året. (Illustrasjonsfoto)

Kommuner kan søke om kriseskjønnsmidler

Brev fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til kommunene i fylket.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.01.2022 21:45

Nå kan kommuner i Troms og Finnmark som mener de er berettiget til kriseskjønnsmidler, søke om midler. 

Søknadsfristen er satt til 16. september 2022. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har satt av om lag 5,4 millioner kroner til kriseskjønn. Intensjonen med ordningen er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskader.

Terskelen for tildeling vil være høy, ifølge brevet Statsforvalteren har sendt til kommunene i fylket. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS