Bekymrende gjeldsutvikling i Finnmark
Bekymrende gjeldsutvikling i Finnmark

Bekymrende gjeldsutvikling i Finnmark

De siste årene har det oppstått betydelig flere gjeldssaker i Finnmark enn det som er vanlig. Namsmannen er den som behandler disse sakene, og den som får det mest direkte innblikket i situasjonen. Ifølge seniorrådgiver Tommy Sneve er det bekymringsvekkende tall som viser seg i regionen.
Riks
Publisert : 13.01.2022 15:02
Sist oppdatert : 17.01.2022 15:03

Hva sier tallene?

Når man ser på statistikken for utviklingen i saksmengde forbundet med gjeld, blir det raskt tydelig at Finnmark har en gjeldsutvikling som er på vei oppover. Kun fra 2019 til 2020 økte antall utleggsbegjæringer med 12%. Det kan antas at dette delvis, men ikke fullstendig, er grunnet korona - dette fordi inkassosaker øker raskere i regionen enn andre steder i landet.

Årsaker til denne utviklingen

Det finnes flere mulige årsaker til at nordområdene i Norge ser denne utviklingen. For det første slo koronapandemien til, og skapte den største arbeidsledigheten vi har sett i landet siden 2. verdenskrig. For det andre har fylket lavere betalingsevne enn andre steder i landet, ifølge Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor. Og for det tredje, så er det enkelt å ta opp kreditt i Norge, en faktor som muligens er med på å øke mengden gjeldssaker.

Følger for befolkningen

Hvis utviklingen fortsetter slik som den har vært, er det sannsynlig at finnmarkingene vil oppleve en rekke problemer som er forbundet med høy gjeld. Da er det hovedsakelig snakk om betalingsanmerkninger, inkassosaker, og til og med tvangssalg.

Hva er noen mulige løsninger på gjeldsproblemene?

Det er mange alternative måter å løse dette problemet på. En er å øke lønningene til folk i Finnmark slik at de har råd til høyere priser på varer og tjenester. En annen er å redusere skattene i Finnmark slik at folk får mer penger i lomma. Samtidig er det viktig å informere de som allerede sliter med gjeld om hvordan de kan bli kvitt betalingsanmerkninger, stoppe tvangssalg av bolig og få kontroll på økonomien sin. Her er det mulig å få støtte av NAV og andre infosider på nettet.

Til slutt bør man ikke la seg bekymre alt for mye for gjeldsutviklingen i fylket, men heller rette blikket mot løsninger for situasjonen. Klarer man det, hjelper man ikke bare seg selv med å handle konstruktivt - namsmannen blir nok også takknemlig for å håndtere et normalt antall gjeldssaker igjen.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS