Reformene har kostet i overkant av 3,2 milliarder kroner
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Reformene har kostet i overkant av 3,2 milliarder kroner

Stortingsrepresentant har fått svar på spørsmålet om kostnader.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.01.2022 03:45

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stilte et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsministeren.

Stortingsrepresentanten vil vite hva den forrige regjeringen brukte på kommune- og regionsreformen?

--Kommunereformen og regionreformen innebar omfattende prosesser med ressursbruk både i kommunene, fylkeskommunene og staten. Departementet har ikke en samlet oversikt over kommunenes, fylkeskommunenes og andre offentlige aktørers kostnader i forbindelse med reformene. Mitt svar er derfor begrenset til direkte utbetalinger fra daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifm. reformene. Departementets totale kostnader ved reformene har vært i overkant av 3,2 milliarder kroner, ifølge svaret til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS