Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland
Det er mulig å få tilskudd til miljøvernprosjekt som er i samarbeid med Russland. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland

Søknadsfristen for tilskuddsordningen er i februar.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.01.2022 01:30

Målsettingen med tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning Barentsregionen.

Det er Klima- og miljødepartementet som administrerer ordningen. 

Søknadsfristen er satt til 15. februar 2022, ifølge Klima- og miljødepartementet
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS