Drøftet gjennomføring av vinterfisket
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Drøftet gjennomføring av vinterfisket

Fiskeriministeren avholdt møte med ulike aktører i fiskerinæringen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.01.2022 20:00

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) møtte tirsdag aktører og drøftet gjennomføring av årets vinterfiske. 

Sjømatnæringen forventer i år som tidligere år et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske. Situasjonen foran vinterfisket 2022 er samtidig annerledes enn i fjor. Grenseovergangene er åpne, men det er samtidig høy smitte internt i Norge.

--Jeg er godt fornøyd etter møtet, der mitt inntrykk er at næringa er godt rustet for årets vinterfiske. De tar med seg erfaringene fra i fjor, og det er god dialog mellom næring, statsforvaltere, involverte kommuner og nasjonale myndigheter. Det aller viktigste er at næringen klarer å opprettholde en god smittevernfaglig drift, og at den gode dialogen mellom myndigheter og næring fortsetter. Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

På møtet deltok Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatrådet, Norges Råfisklag og Norsk Villfisk. I tillegg deltok representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, og Helse- og omsorgsdepartementet.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS