Ønsker fortsatt satsing i nord
Geir-Inge Sivertsen, leder i Troms og Finnmark Høyre, (Foto: Troms og Finnmark Høyre)

Ønsker fortsatt satsing i nord

Høyre i nord ønsker at regjeringen satser på samferdsel.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.01.2022 21:30

Høyre i Nord-Norge ber regjeringen Støre om å fortsette satsing på å utvikle god infrastruktur for Nord-Norge. 

--Vi henstiller spesielt om at tiltakene foreslått og vedtatt i Nasjonal transportplan realiseres i kommende periode, sier Geir-Inge Sivertsen, leder i Troms og Finnmark Høyre, til Radio Nordkapp. 

--Over 30 prosent av landets veger er å finne i Nord-Norge. Infrastrukturen bringer store verdier fra kysten av Nord-Norge til de utenlandske markedene. Da må vegene vedlikeholdes og oppgraderes, for å sikre fortsatt god utvikling og verdiskapning i landsdelen. Det sier Sivertsen. 

--Samferdselsutviklingen for myke trafikanter i landsdelen er utfordrende langs europavegene i Nord-Norge. Vi henstiller til regjeringen at de arbeider målrettet med å utvikle ordninger som muliggjør at også myke trafikanter langs veiene i Nord-Norge får infrastruktur bygget, sier Sivertsen. 

Høyre samlet sine folkevalgte i Nord-Norge til felles digitalt møte den 4. januar, et møte med ulike tema. 92 folkevalgte deltok. 

Les leserinnlegget fra Høyre-lederne i Nord-Norge
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS