Nok en beitekrise
Rein på Finnmarksvidda. (Arkivfoto: Landbruks- og matdepartementet)

Nok en beitekrise

Det er beitekrise for rein i Finnmark.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.01.2022 05:30

Flere tusen rein i Finnmark må trolig fôres helt fram til våren fordi beiteområdene er utilgjengelige.

Det er frosset snø og is som gjør at reinen ikke får tak i maten på vinterbeitet. Spesielt gjelder dette indre deler av Finnmark der kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i flere av områdene, ifølge nettstedet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Beitesituasjonen overvåkes fortløpende av kriseberedskapsutvalget.

Flytter og forer
Den vanskelige situasjonen vil sannsynligvis føre til at mye rein allerede nå må flyttes til høst- og vårbeiter eller sommerbeiter.

--Det betyr at folk kan treffe på rein der den normalt ikke befinner seg på denne tiden av året. Det ber vi folk ta hensyn til, sier reindriftsdirektør Sunna Pentha.

Årsaken til at reinen flyttes til andre områder og ikke fores på de tradisjonelle vinterbeitene er avstand.

--Det er store avstander å transportere fôr ut til vinterbeitene. Derfor er det mer hensiktsmessig å flytte reinen til områder som er nærmere vei, forklarer Pentha.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS