30 torsketrålere fisket for over 100 millioner hver i fjor
Trålerne hadde et godt år i 2021. (Illustrasjonsfoto: Bernt-Aksel Jensen)

30 torsketrålere fisket for over 100 millioner hver i fjor

Beregningene som er foretatt er omtrentlige og gjenspeiler ikke de reelle fangstinntektene til trålerne.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 06.01.2022 21:30

De største havgående torsketrålerne hadde et godt år i fjor. 36 torske- og seitrålere fisket for 4,7 milliarder til sammen. 30 torsketrålere fisket for over 100 millioner hver i fjor. 

Dette går frem av tallene som nettstedet fangstdata.no presenterer for året 2021. Nettstedet bygger sin oversikt på Fiskeridirektoratets tall og beregnede priser for landinger ett år tilbake i tid. Beregningene er omtrentlige og gjenspeiler ikke de reelle fangstinntektene til trålerne, men gir et bilde av hvilke båter som troner øverst i fangstinntekt.

--Prisene er ikke 100 prosent nøyaktige. De er ment å gi en idé om priser, fordi fiskepriser mindre enn ett år gamle er sensitiv forretningsinformasjon og ikke oppgitt av Fiskeridirektoratet. I gjennomsnitt skiller prisene seg rundt 15 prosent fra faktiske priser, opplyser Stefán Örn Hrafnsson i fangstdata.no til Fiskeribladet.

Høyest fangstverdi av alle fiskebåter i landet har «Nordtind» med 198 millioner kroner. Verdien er trolig høyere og godt over 200 millioner kroner når all fangst er regnet inn for 2021.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS