Pukkellaksen er en ypperlig matfisk
Forskere i matforskningsinstituttet Nofima forteller at pukkellaks ligner mer på villaks, røye og ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking.

Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

Forskere minner om at kongekrabbe ble sett på som en trussel, men er nå en ressurs som gir aktivitet og inntekter. Det samme kan pukkellaks bli.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.01.2022 11:00

Matforskere har undersøkt kvaliteten til den forhatte laksen som invaderte norskekysten i sommer. Konklusjonen er klar: Pukkellaksen er absolutt egnet for matfatet.

Sommeren 2021 strømmet enorme mengder pukkellaks inn mot norske elver. Frykten er stor for at den skal påvirke den norske villaksbestanden. Miljødepartementet bevilget midler for å få fisken fjernet, og mange la ned en enorm innsats for å fiske så mye som mulig av den før gyting.

Forskere i matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt matkvaliteten på pukkellaks med flere vitenskapelige metoder, blant annet filetindeks og spektroskopiske målinger, og vurdert egenskaper som lukt, tekstur, fettinnhold og farge.

--Denne fisken ligner mer på villaks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, sier forsker Torbjørn Tobiassen i en pressemelding. 

--Som for all annen fisk er også pukkellaksens kvalitet avhengig av at fisken fanges skånsomt, og at man har rask nedkjøling og utblødning etter avliving, sier Tobiassen. 

Seniorforsker Sten Siikavuopio viser til at det også ligger et stort potensial i å ta vare på den delikate rogna til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

--Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer stor-innrykk av pukkellaksen, sier Siikavuopio. 

Kan den bli butikk?
Om sommeren er det stillstand i flere fiskerier. Et eventuelt fiske av pukkellaksen kan gi muligheter for aktivitet i deler av året der det normalt er lite som skjer.

Forskerne minner om en annen invaderende art som ble sett som en trussel, men som nå forvaltes som en ressurs og skaper et innbringende fiske i Finnmark; nemlig kongekrabben.

--Pukkellaksen er en usikker ressurs, da vi ikke vet hvor mye som vil komme fra år til år. Fisken er for god til ikke å ta vare på den. Fortsetter den å dukke opp ved kysten i nord, kan den gi inntekter til både ungdom, fiskere og mottaksanlegg, sier forsker Torbjørn Tobiassen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS