Tilskudd til prosjektet «Jenter som kommer og jenter som går»
Rådhuset, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Tilskudd til prosjektet «Jenter som kommer og jenter som går»

Nordkapp kommune har fått støtte til «Jenter som kommer og jenter som går - Hvordan snu den demografiske trenden i Nordkapp kommune?».
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 04.01.2022 01:30

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 300 000 kroner til Nordkapp kommune-prosjektet «Jenter som kommer og jenter som går - Hvordan snu den demografiske trenden i Nordkapp kommune?». 

Det er fylkesråd for plan, næring og miljø som på fullmakt har innvilget inntil 300 000 kroner. Begrunnelsen for tilsagnet er at prosjektet treffer målsettingen for den kommunale utlysningen for 2021. I tillegg vurderer fylkesråden prosjektet til å ha god prosjektkvalitet og en tilfredsstillende nytteverdi. 

Hovedprosjektets mål er å bidra med faktabasert kunnskap og der igjennom kunne legge til rette for de nødvendige grepene for å snu den negative trenden i befolkningsutviklingen. Forprosjektets mål er å starte denne prosessen og bygge et fundament for en fullskala forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS