Ikke glem beskyttelsesbrillene på nyttårsaften
Fyrverkeri er fint å se på, men ikke glem beskyttelsesbrillene. (Foto: Shutterstock)

Ikke glem beskyttelsesbrillene på nyttårsaften

Norsk brannvernforening med råd for en sikker nyttårsaften.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.12.2021 05:30

Nyttårsfeiringen betyr fyrverkeri, men ikke alle er like flinke til å beskytte seg. Norsk brannvernforening anbefaler at alle som skal håndtere og se fyrverkeri bruker beskyttelsesbriller på nyttårsaften.

I 2008 ble forbudet mot pinneraketter innført i Norge, noe som har ført til at antallet skader som følge av fyrverkeri har gått betydelig ned. Likevel er det årlig 15 personer i snitt som får øyeskader grunnet fyrverkeri. Av de ti som ble skadet ved inngangen til 2021, var tre av ti alvorlig skadet, og de øvrige syv var moderat alvorlige (kilde: Haukeland Universitetssykehus). Felles for de som har pådratt seg øyeskader ved bruk av fyrverkeri de siste årene er at ingen har brukt beskyttelsesbriller.

--Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, i en pressemelding. 

Siden 2010 har antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår holdt seg nokså stabilt. De siste 16 årene har til sammen 250 personer fått skader som følge av fyrverkeri. Over 100 av disse tilfellene har vært karakterisert som alvorlige øyeskader (kilde: Haukeland Universitetssykehus).

Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri:

 1. Forbered oppskytingen i god tid.
  Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet som skal plasseres ut på kvelden. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
  Følg de anbefalingene som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri (kategori 2 og 3) er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet.
 3. Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand, minimum sikkerhetsavstanden til fyrverkeriet. Fyrverkeri er finest på avstand.

  Barn må være under oppsyn av en voksen. Pass på at stjerneskudd ikke kommer i kontakt med klær. Det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd i kategori 1.
 4. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes, og du må levere det tilbake til forhandleren.
 5. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. 
  Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.
 6. Bruk tennstav. 
  En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
 7. Sitt på huk, tenn lunta og gå.
  Etter at lunta er tent, bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet. Aldri len deg over fyrverkeriet.

  Bruk beskyttelsesbriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.
 8. Bøy deg aldri over fyrverkeri. 
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut.
 9. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler. Husk å alltid følge bruksanvisningen.
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.
  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytingen. Ved bruk av fyrverkeri skal man være skikket.BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS