Anbefaler et fiske på opptil 6 725 tonn snøkrabbe
Snøkrabben lever av bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner. (Foto: Odd-Børre Humborstad /Havforskningsinstituttet)

Anbefaler et fiske på opptil 6 725 tonn snøkrabbe

En liten økning i kvoten for snøkrabbe.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 08.12.2021 01:30

Snøkrabbebestanden fortsetter å øke i Barentshavet. 

Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet.

For 2021 var kvoterådet på opptil 6 500 tonn. Det nye rådet for fisket i 2022 er på opptil 6 725 tonn.

Snøkrabbebestanden i Barentshavet har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996. De totale årlige fangstene inkludert fisket på russisk sokkel, har nå passert 20 000 tonn, ifølge en pressemelding fra Havforskningsinstituttet

Det er trolig snøkrabbe i i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye og fisket foregår foreløpig bare i et avgrenset område midt i Barentshavet. Kvoterådet er beregnet for dette området.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS