Manglende prosjektoppfølging
Honningsvåg gravlund, pluss det nye området som skal bli en utvidelse av gravlunden. (Arkivfoto)

Manglende prosjektoppfølging

Det har vært flere uheldige hendelser i prosessen med arbeidet med ny kirkegård i Honningsvåg.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 06.12.2021 09:32
Sist oppdatert : 06.12.2021 09:37

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, mener manglende prosjektoppfølging, trafikale forhold og mangelfulle grunnundersøkelser er årsakene til at den nye delen ved Honningsvåg gravlund ikke kunne brukes som gravlund.

Det viser sammendraget i den hendelsesbaserte undersøkelsen utført av revisjonsselskapet, bestilt av kontrollutvalget i Nordkapp kommune.

Det er en kommunal oppgave å sørge for gravlund. I Nordkapp er driften satt til Nordkapp menighet.

14. april 2011 vedtok kommunestyre å utvide gravlunden for 14,3 million kroner. November 2018 sendte kirkevergen e-post til kommunen at den nye gravlunden ikke kunne brukes. I 2021 ble det klart at det ville koste 4 millioner å få skiftet ut massene i den nye delen ved Honningsvåg gravlund. I høst var arbeidet avsluttet og kan tas i bruk i løpet andre halvår 2022.

På grunn av plassmangel haster det med å få nye areal ved Honningsvåg gravlund. Selv om kommunen nå har brukt nesten 20 millioner på det nye området vil det være plassmangel om 30 år, hvis ikke flere velger kremering og urnenedsettelse.

Hele sammendraget:
«I denne hendelsesbaserte undersøkelsen har revisjonen undersøkt hva som har skjedd fra Nordkapp kommunestyre vedtok utbygging av den nye kirkegården (utvidelse av eksisterende) i Honningsvåg frem til dags dato. 

Vi har innrettet undersøkelsen til å ta for seg de mest sentrale forholdene fra vedtaket i 2011 frem til høsten 2021. 
Ved undersøkelsens tidspunkt, høsten 2021, har revisor blitt opplyst at del 1 av arbeidet med den nye kirkegården er ferdigstilt. Det ventes at del 2 av kirkegården blir konkurranseutsatt i løpet av første halvdel av 2022. 

Det har vært flere uheldige hendelser i prosessen med arbeidet med ny kirkegård i Honningsvåg. Blant annet har kommunen hatt manglende prosjektoppfølging og det ble ikke gjennomført tilstrekkelige grunnundersøkelser på et tidlig stadium.

I første omgang viste det seg at den planlagte utvidelsen av kirkegården ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til de trafikale forholdene rundt kirkegården. 
Senere oppstod det problemer da prøveboringen på kirkegården avdekket at grunnforholdene ikke egnet seg som gravplass på grunn av store steiner i jorden. 

Revisjonen er av den oppfatning at denne hendelsesbaserte undersøkelsen så langt det lar seg gjøre har dekket kontrollutvalgets bestilling.» 

Hele rapporten
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS