Hyse kan fortelle om viktige endringer i Repparfjorden
Ved etablering av et nytt deponi i Repparfjorden er det viktig å følge med på konsentrasjoner av grunnstoff som kan være giftige for marine organismer, eller er uønsket i sjømat. Hyse kan være en god indikator på disse endringene. (Foto: Tor Even Mathisen/Erling Svensen/ Havforskningsinsitituttet)

Hyse kan fortelle om viktige endringer i Repparfjorden

Forslag om å bruke hyse som indikatorart for videre oppfølging av Repparfjordens tilstand.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 05.12.2021 18:00

Dersom det etableres gruvedeponi i Repparfjorden kan hyse bli en viktig art for videre overvåkning. Hyse er nemlig ekstra egnet til å avsløre endringer i metaller og andre grunnstoffer i fjordens bunn.  

Gruveselskapet Nussir ASA har fått tillatelse av norske myndigheter å etablere et nytt sjødeponi for kobbergruveavfall i Repparfjorden. Fjorden ble også brukt som deponi for gruveavfall i perioden 1972 til 1978.

Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet kartlagt en rekke metaller og andre grunnstoffer i flere sjømatarter i Repparfjorden for å få et godt bilde av miljøpåvirkningen i dag. Undersøkelsen vil også kunne brukes som et utgangspunkt for å følge med på eventuelle forandringer dersom området blir brukt som deponi igjen.  

Ved etablering av et nytt deponi er det viktig å følge med på utviklingen av konsentrasjoner av grunnstoff som kan være giftige for marine organismer, eller er uønsket i sjømat.

--Vi så at det var hyse som var den mest sensitive arten med tanke på å vise endringer i grunnstoffer i fisk. Dette kan skyldes dietten til hyse, som blant annet lever av å beite på organismer fra bunnen. Vi foreslår derfor at hyse kan brukes som indikatorart for videre oppfølging av Repparfjordens tilstand, sier forsker Tanja Kögel i en pressemelding.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS