Mener rovdyrpolitikken er i ferd med å tilintetgjøre reindriftsnæringen
Havørn tar reinsdyr. (Illustrasjonsfoto)

Mener rovdyrpolitikken er i ferd med å tilintetgjøre reindriftsnæringen

Hans Ole Eira er bekymret for reindriftsnæringen på grunn av rovdriftspolitikken.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.11.2021 01:30

Dagens nasjonale rovviltpolitikk er i ferd med å utslette reindriftsnæringen i noen av områdene i landet, ifølge sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). 

--Det er rett og slett for mye rovdyr, som fører til store tap av reinsdyr. Jerven er en stor skadegjører og bestanden er på et uakseptabelt høyt nivå. Ifølge Rovdata ble det påvist 60 jervekull i Norge i 2021, en nedgang på tre kull sammenlignet med 2020, men fortsatt et betydelig høyere tall enn det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige valpekull. Jeg er i tett dialog med reindriftsnæringen og kjenner til at det også meldes om store tap av tamrein, forårsaket av både kongeørn og havørn. Det forekommer ørneangrep på voksne simler, fjorårskalv og nyfødte kalver. Bjørn og gaupe påfører også reineierne tap av reinsdyr, har sametingsråd Hans Ole Eira skrevet i en kronikk publisert i Radio Nordkapps portal

Eira mener mange reineiere føler at livsgrunnlaget deres smuldrer opp og at det er lite de kan gjøre for å påvirke situasjonen. Bestandsmålene som er fastsatt av Stortinget kan de ikke gjøre noe med. Skadefellingstillatelser er det vanskelig å få, spesielt når det gjelder ørn virker det som en umulighet fordi det kreves at reineier peker ut akkurat den ørna som er skadevolder. Det finnes heller ingen tiltak som regulerer ørnebestanden, noe som fører til at bestanden kan vokse fritt, ifølge sametingråden. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS