Nå blir det landfiber til Magerøya
Fiberstrekk på høyspentlinja til Reinelva, april 2019.

Nå blir det landfiber til Magerøya

InfraNord sikrer forbindelsen til mange av kundene.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 24.11.2021 13:20

InfraNord sikrer landfast fiber til Magerøya. 

--InfraNord har i flere år jobbet med å sikre landfast fiber til Magerøya. I 2019 bygget vi i samarbeid med Grieg Seafood strekningen Vesterpollen til Repvåg. Nå har vi sikret finansiering av forbindelsen videre fra Repvåg til Skarvbergtunnelen med statlig tilskudd fra Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Det sier Jonas Johnsen, daglig leder i InfraNord, til Radio Nordkapp. 

--Vi fikk høsten 2019 denne strekningen inn i NKOMs sårbarhetsanalyse for Finnmark og nå er endelig forbindelsen en realitet. Dette gjør at vi kan sikre våre kunder på Magerøya ytterligere en forbindelse i tillegg til kystfiberen. I tillegg til å sikre Magerøya vil kundene i Porsanger få gleden av en forbindelse fra ytre fiberring, som også sikrer disse kundene bedre. Sist, men ikke minst har vi nå muligheten til å levere redundant forbindelse til trafikkovervåkningen til nye Skarvbergtunnelen. Dette gjør at tunnelen fortsatt kan holde åpen med brudd på en av forbindelsene, sier Johnsen. 

Arbeidet starter allerede vinteren 2022 og er beregnet ferdigstilt høsten 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på fire millioner kroner. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS