Omsatte 27 tonn kongekrabbe
Økt kvantum av kongekrabbe omsatt. (Illustrasjonsfoto)

Omsatte 27 tonn kongekrabbe

Norges Råfisklag med kongekrabbenytt i Fiskets Gang.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 23.11.2021 20:00

I løpet av uke 46, mandag 15. til søndag 21. november, ble det omsatt 27 tonn kongekrabbe til en verdi av ni millioner kroner. Det er en økning fra uken før. Da ble det omsatt 19 tonn til verdien 6,3 millioner kroner. 

17 tonn ble tatt i det regulerte fisket av 67 båter. Ti tonn ble tatt i det uregulerte fisket av 136 båter. 

A-kvalitets hannkrabbe i det regulerte fisket ble i gjennomsnitt betalt med 392,03 kr/kg, melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang

Fordelt per fangstområde for regulert og uregulert var det samlet størst aktivitet i Porsanger med seks tonn. Deretter fulgte Laksefjord, Berlevåg Tana og Varangeren, alle med fire tonn hver. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS