Innkaller til nytt pandemimøte
Stor smitte av covid-19 får konsekvenser for helsevesenets evne til å handtere også annen behandling. (Foto: FHI)

Innkaller til nytt pandemimøte

Møte for kommunene og helseforetakene i fylket på tirsdag.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 22.11.2021 16:00

Statsforvalteren hasteinnkaller kommunene og helseforetakene i Troms og Finnmark til et nytt møte. På tirsdagens møte blir det diskusjon for å få kontroll på pandemien. 

--Vi er bekymret for utviklingen og belastningen på helsevesenet. Vi ser at smittesituasjonen får konsekvenser for helsevesenets evne til å handtere også annen behandling, sier fungerende fylkeslege Bjørn Øygard.

Kommunene var også sist fredag innkalt til et møte der mulige regionale tiltak ble diskutert. Folkehelseinstituttet kom i etterkant av dette møte med en skisse til tiltak som kommunene kan ta i bruk.

--Det er viktig at disse tiltakene følges opp på en koordinert måte i hele fylket, slik at de samlede ressursene i helsetjenesten brukes mest mulig treffsikkert.  Effekten av tiltakene må dessuten evalueres så raskt som mulig, understreker fylkeslege Bjørn Øygard.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS