Sametinget er urolig for vindkraftplanene i Gamvik
Sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Sametinget er urolig for vindkraftplanene i Gamvik

Sametingsrådet er kritisk til manglende dialog.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.11.2021 23:30

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) er bekymret for de stadig nye vindkraftplanene i reinbeitearealer.

--Arealpresset og planer om nedbygging av arealer er en trussel mot reindrift og samisk utmarksbruk. Derfor er det viktig med gode konsekvensutredninger, som har legitimitet blant de berørte, når noen planlegger ny virksomhet i samiske nærings- og bruksområder, sier Maja Kristine Jåma (NSR) i en pressemelding. 

Sist fredag vedtok Gamvik kommunestyret at de gir sin støtte til forhåndsmeldingsprosess om planer for vindkraftetablering på Rovrorášša – Sandfjellet på Nordkinnhalvøya. Om saken skulle gå videre, da vil Sametinget bli involvert gjennom energiloven og plan- og bygningsloven, hvor Sametinget har innsigelsesmyndighet mot alle planer som påvirker samisk kultur eller næringsutøvelse.

Sametinget følger imidlertid saken allerede nå.

--Jeg kan ikke forskuttere vår behandling av saken, om den skulle gå så langt at den kommer til vårt bord. Det jeg likevel kan si er at menneskerettighetene og menneskerettsloven nedsetter et absolutt forbud mot en nektelse eller vesentlig krenkelse av samisk kulturutøvelse. Det har også Høyesterett nylig bekreftet. Vi forutsetter at både industrien og myndighetene forholder seg til dette, sier Jåma.

Sametingsrådet er også kritisk til prosessen i Gamvik og kritiserer også den manglende dialogen som har vært med de som driver i reindrift i Čorgaš, reinbeitedistrikt 9.

--Jeg registrerer at reindrifta sier de ikke har blitt involvert i saken. For å kunne fatte informerte avgjørelser er det nødvendig å ha et godt grunnlag for avgjørelsen. Uten å involvere de som er berørte i en sak, så mangler man et godt saksgrunnlag. Derfor er jeg kritisk til kommunenes saksbehandling, noe jeg også registrerer at opposisjonen i Gamvik kommunestyre er, sier Maja Kristine Jåma.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS