30 000 kroner til Nordkapp kommune
Nordkapp kommune har fått tilleggsbevilgning på 30 000 kroner. (Illustrasjonsfoto)

30 000 kroner til Nordkapp kommune

Summen til Nordkapp kommune er i år 200 000 kroner, penger til aktiviteter og tiltak under pandemien.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.11.2021 20:00

Nordkapp kommune har fått et ekstra tilskudd på 30 000 kroner i år. 

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) har tildelt 600 000 kroner fordelt på 15 kommuner i fylket. 

Helse- og omsorgsdepartementet har som følge av rapporten fra ekspertgruppen som har sett på konsekvenser av koronaepidemien for befolkningens psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk, bevilget et tillegg på syv millioner kroner til ordningen. Midlene skal blant annet benyttes til aktiviteter og tiltak som støtter opp under målet med tilskuddsordningen, med relevans for følger av koronaepidemien på somatisk helse, levevaner, psykisk helse og mestring.

Nordkapp kommunes opprinnelige beløp var 170 000 kroner. Med tilleggsbevilgningen er summen 200 000 kroner. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS