Ber om forslag på kandidater til styret i Trygg Trafikk
Kolonnekjøring, februar 2020. (Illustrasjonsfoto)

Ber om forslag på kandidater til styret i Trygg Trafikk

Nordkapp kommune kan foreslår kandidater til styret i Trygg Trafikk.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.11.2021 05:30

Trygg Trafikks landsmøte 2022 er berammet til 26. april. En av sakene på landsmøtet er valg av styre. 

Nordkapp kommune har fått forespørsel fra valgkomiteen i Trygg Trafikk om kandidater til verv i styret i organisasjonen for perioden 2022 – 2024. 

Fristen for å komme med forslag er satt til 31. januar 2022. 

Om Trygg Trafikk 
Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter.

Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS