Skal kartlegge likestilling i maritim næring
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Skal kartlegge likestilling i maritim næring

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny maritim likestillingsstrategi.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.11.2021 09:45

Maritim næring er mannsdominert, med en beskjeden kvinneandel på om lag 16 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny maritim likestillingsstrategi, og vil kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring i en ny studie.

--Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon, og den maritime næringa er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn. Den maritime politikken skal bidra til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer. Da trenger vi kompetente folk fra hele arbeidsstyrken. Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, mer innovasjon og fører i seg selv til et mer attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding. 

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ekstern studie for å få mer kunnskap om dagens situasjon i maritim næring. Studien skal kartlegge forhold som er til hinder for å oppnå bedre kjønnslikestilling, og vil danne et viktig grunnlag for den første maritime likestillingsstrategien.

Studien ble lyst ut på onsdag, på den offentlige portalen for offentlige innkjøp Doffin. Den har en kostnadsramme på inntil 750 000 kroner.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS