Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
Det er mulig til å få tilskudd for å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Søknadsfristen er satt til 6. desember.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.11.2021 21:10

Barne‐, ungdoms‐, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 

Frivillige organisasjoner, tros‐ og livssynsamfunn samt kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Søknadsfristen er satt til 6. desember 2021. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS