FACT-team for ungdom i Finnmark
Finnmarkskommuner digitale FACT-team for ungdom. (Illustrasjonsfoto)

FACT-team for ungdom i Finnmark

Brev fra Finnmarkssykehuset til kommuner i Finnmark om FACT-team for ungdom.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.11.2021 15:45

Forprosjekt for utredning av muligheten for å etablere digitale FACT-team for ungdom i Finnmark og for samisk ungdom nasjonalt.

Prosjektleder er nå klar for å møte kommunene der det i første omgang blir gitt informasjon om prosjektet, og der det videre samarbeidet avklares. Neste fase av utredningsprosjektet vil gå ut på å samle representanter fra kommunene for å utveksle og innhente informasjon, gi en bredere innføring i forprosjektet og D-FACT-ung-
modellen, samt stake ut kurs for veien videre. Forprosjektet er i en utredningsfase, har Finnmarkssykehuset skrevet i et brev til kommunene i Finnmark. 

I 2019 var Finnmarkssykehuset invitert inn i regionrådsmøte i Øst-Finnmark og regionrådsmøte i Vest-Finnmark, og presenterte forprosjektet digitale FACT-team. Dette er en satsing rundt tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov i Finnmark. 

Kommunene som har fått henvendelse fra Finnmarkssykehuset er Nordkapp, Loppa, Hasvik, Alta, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger kommuner

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning, ifølge Helsedirektoratet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS