Lover ny giv for nordområdene
Fra venstre: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. (Foto: Skjermdump fra da regjeringsplattformen ble presentert)

Lover ny giv for nordområdene

Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte Hurdalsplattformen onsdag ettermiddag.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.10.2021 16:00

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, leder i henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet, lover ny giv for nordområdene i Hurdalsplattformen. 

Onsdag formiddag presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet Hurdalsplattformen, den nye regjeringens politiske plattform. 

--Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken med vekt på godt og konkret samarbeid med andre land og særlig fokus på 
økt aktivitet på land i Norge. Regjeringen vil fornye og forsterke innsatsen og har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative 
befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer. Regjeringen er opptatt av å sikre norsk eierskap til viktig infrastruktur, eiendom og nasjonal kontroll over naturressurser, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet skrevet i Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener ny giv i nordområdene innebærer en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning 
og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. 

Regjeringen vil:
• Bidra til lavspenning i våre nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende.
• Styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer.
• Forsterke folk–til–folk-samarbeidet gjennom Barents-samarbeidet og Barents-sekretariatet.
• Styrke det institusjonelle samarbeidet mellom landene og folkene i nord, som Arktisk råd og Barentsrådet. 
• Ta initiativ til et internasjonalt klimasamarbeid mellom landene som har boreal barskog.
• Bidra til mer kunnskap og videre kartlegging av havsokkelen lengst mot nord sammen med andre arktiske stater, 
• Videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland i nord med særlig vekt på samarbeidet om hav, ressurser, klima og kystrelaterte spørsmål i Barentshavet og Arktis.
• Videreutvikle Svalbard-politikken på en måte som sikrer norske interesser og norsk bosetting, og ivaretar en bærekraftig utvikling i Arktis.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS