Mener Matkroken i Gjesvær er kjerneeksempel
Matkroken Gjesvær, et samlingssted i fiskeværet. (Arkivfoto)

Mener Matkroken i Gjesvær er kjerneeksempel

Nordkapp kommune ønsker at Matkroken Gjesvær skal være en del av Merkur-programmet.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.10.2021 21:59

Nordkapp kommune mener Matkroken i Gjesvær er et kjerneeksempel på en butikk som bør få støtte gjennom Merkur-programmet. 

Kommunen har bekreftet at Matkroken i Gjesvær er en svært viktig brikke i lokalsamfunnet, og anbefaler fortsatt støtte gjennom Merkur-programmet.

--I løpet av høsten 2020 er butikken blitt betydelig oppgradert. En oppgradering gjennomført med støtte fra Merkur-programmet og Nordkapp kommunes næringsfond. Denne moderniseringen har flere positive effekter både for eier, ansatte og kundene. Det gir en stolthet over jobben for de ansatte over å jobbe i en så spesiell flott butikk, og
det bidrar naturlig til arbeidsmiljøet med mye skryt fra kunder. Butikken har utvidet sortimentet noe og merker at varer i nye omgivelser selges bedre enn før. Kort sagt er effekten større kundetilfredshet, økt sortiment, økt omsetning og bedre arbeidsmiljø, har kommunen skrevet i et brev. 

Merkur er et utviklingsprogram for nærbutikker i distrikts-Norge. «Distriktsbutikk» er en dagligvarebutikk med helårsdrift og fullverdig varesortiment som er eneste eller siste dagligvarebutikk i ei bygd eller et avgrenset geografisk område. Det er et krav at butikken ligger i god avstand fra større byer. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS