Sivilt-militært kontaktmøte
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Sivilt-militært kontaktmøte

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, møtte politiet og Forsvaret i det partene omtaler som sivilt-militært kontaktmøte.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.10.2021 23:30

I forrige uke gjennomførte Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, og sjef Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17), oberstløytnant Bernt Normann Lockert, et to dagers møte som tok for seg status, utfordringer og felles målsettinger for Totalforsvaret i Finnmark.

Disse tre aktørene utgjør det som innen samfunns- og statssikkerhet kalles triangelet. 

--Det ble en meget bra utveksling av informasjon, gode diskusjoner og flere avtaler om konkrete tiltak fremover, sier Lockert. 
Møtet fikk også besøk av sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen. 

Intensjonen er møte med jevne mellomrom og fungere som et koordinerende møte for triangelet.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS