Mener folketallsnedgangen hører hjemme i samfunnsplanen
Kommunestyret i Nordkapp, onsdag 29. september.

Mener folketallsnedgangen hører hjemme i samfunnsplanen

Arbeiderpartiet ønsker debatt i kommunestyret om folketallsutviklingen i Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.10.2021 05:30

Ordføreren i Nordkapp mener debatten om folketallsnedgangen er en del av kommuneplanens samfunnsdel. 

Arbeiderpartiet har ved flere anledninger bedt om at fraflytting fra kommunen blir satt opp som egen sak i kommunestyret. 

--Dette er viktig for vår framtid og hva vi skal gjøre for å stoppe fraflytting. Det bør vi debattere i kommunestyret, sa Kari Lene Olsen (Ap) i kommunestyret. 

--Folketallsutviklingen er en politisk sak i samfunnsplanen. Jeg tror ikke vi kan gjøre vedtak som har konkret effekt på folketallet, sa ordfører Jan Olsen (SV). 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS