Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Det er cirka 76 millioner kroner i restmidler i tilskuddsordningen. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Søknadsfristen er 18. oktober 2021.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 09.10.2021 03:45

Kommunene i Troms og Finnmark kan nå søke om nasjonale restmidler fra tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid. 

Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer skal sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen, er målsettingen med ordningen.

Kommuner sender søknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Søknadsfristen er 18. oktober 2021. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS