Frosset råstoff dominerte
Lav aktivitet i uke 39. (Arkivfoto)

Frosset råstoff dominerte

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 04.10.2021 23:30

Fisket i forrige ble dominert av frosset råstoff. Økende råstoffpriser kompenserte noe for den lave aktiviteten. 

Foreløpig tall for frosset råstoff fra mandag 27. september til søndag 3. oktober, viser 97 millioner kroner i Norges Råfisklags distrikt. 

Uken før var omsetningen 147 millioner kroner. 

I uke 39 var frosset torsk størst i verdi med 37 millioner kroner fra et kvantum på 1 390 tonn der prisen for torsk over 2,5 kilo var økende. Her inngikk 740 tonn fra ti trålere og 650 tonn fra fem autolinebåter.

2 090 tonn frosset sei til en verdi av 29 millioner kroner var i hovedsak tatt på trål. 

Videre fulgte 700 tonn frosset reke til en verdi av 16 millioner kroner der det meste stammet fra én fangst. Vel 300 tonn frosset hyse verdt 7 millioner kroner fordelt med 180 tonn på trål og70 tonn hver på snurrevad og autoline, melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS