Sametingspresidenten har sendt brev til H.M. Dronning Margrethe om repatriering av samisk tromme
Sametingspresident Aili Keskitalo. (Foto: Kenneth Hætta, Sametinget)

Sametingspresidenten har sendt brev til H.M. Dronning Margrethe om repatriering av samisk tromme

Brev fra Sametinget til H.M. Dronning Margrethe i Danmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.10.2021 21:45

Sametingspresident Aili Keskitalo har sendt brev til H.M. Dronning Margrethe i en sak som er viktig for henne og for det samiske folk, og som også berører det danske folk og danske institusjoner.

Saken dreier seg om en samisk seremoniell gjenstand, en tromme, som hun ønsker å få repatriert til Sápmi.

--Denne trommen er en del av vår kulturarv, og hører hjemme i Sápmi. Da Anders Poulsen ble drept var det Kongen av Danmark/Norge som fikk hans beslaglagte tromme. Jeg appellerer nå til Danmarks statsoverhode, H.M Dronning Margrethe for å hjelpe oss, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

--Såpmelaééaid meavrresgårit - samiske trommer - er en viktig del av den samiske kulturarven, og er gjenstander av særlig betydning i seremoniell sammenheng. Vi har i dag få eller ingen trommer igjen i Såpmi. Gjennom historien har en rekke samiske kulturhistoriske gjenstander blitt bortført og befinner seg i dag på ulike museer i Norden og Europa. De fleste samiske trommene befinner seg i dag utenfor Såpmi. Kulturarven er en viktig del av alle folks identitet og tilhørighet. Å kjenne sin historie er en sentral del av vår forming som individ og som samfunn. Dette gjelder også for urfolk, har sametingspresident Aili Keskitalo i brevet. 

--Ved et av våre samiske museer, RiddoDuottarMuseat i Kåråöjohka — Karasjok, har vi over flere år hatt gleden av kunne ta vare på og vise fram Poala-Ande, Anders Poulssons tromme til det samiske folk og til andre som besøker museet. Etter det vi kjenner til ble Poala-Ånde - Anders Poulsson arrestert i Nesseby, Finnmark, i 1691 på grunn av besittelse av en tromme. Trommen ble beslaglagt i 1692 og sendt til København, og har siden vært en del av den kongelige kunstkammersamlingen til Nationalmuseet i København. Under forhør og rettsaken i 1692 forklarte han om syrnbolene på trommen, og hvordan den ble brukt. Anders Poulsson skal ha blitt slått i hjel i varetekt før dom ble avsagt. Siden 1979 har Anders Poulssons tromme vært utlånt fra Nationalmuseet i København til De samiske samlinger og RiddoDuottarMuseat i Kåråöjohka- Karasjok. Denne utlånsavtalen går ut 1. desember 2021 etter en låneavtale fra 2016. Nationalmuseet i København har knyttet en rekke vilkår til låneavtalene, og det ser ut til at RiddoDuottarMuseat har klart å fylle disse vilkårene, har sametingspresidenten skrevet i brevet. 

RiddoDuottarMuseat ønsker å beholde denne viktige tromma i Kåråöjohka —Karasjok, og har bedt Sametinget engasjere seg i saken. 

--Jeg kjenner til at Danmark har tilbakeført en rekke kulturhistoriske gjenstander tilbake til Kalaallit Nunaat — Grønland gjennom prosjektet Utimut. Dette er en inspirasjon og kan danne grunnlaget for en liknende tilbakeføringsprosess fra Danmark tilbake til det samiske folk, siden Danmark var tidligere kolonimakt over Norge, inkludert over samene. I Norge gjennomføres det nå et stort tilbakeføringsprosjekt Bååstede, der 1600 samiske kulturhistoriske gjenstander overføres fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til seks samiske museumssiidaer, har sametingspresidenten skrevet i brevet. 

--Samiske trommer er en viktig del av den samiske kulturarven, og av særlig betydning i seremoniell sammenheng. Det vil være av stor betydning at Anders Poulssons tromme eies, oppbevares og formidles i en samisk kontekst. Jeg vil foreslå en avtale om en tilbakeføring av Anders Poulssons tromme til det samiske folk og til Såpmi. En slik avtale om tilbakeføring til det samiske museet i Kåråäjohka - Karasjok vil kunne være en fin start og en markering av en utveksling av samisk kulturarv mellom Danmark og Såpmi, har sametingspresident Aili Keskitalo skrevet som avslutning i brevet som har blitt sendt til H.M. Dronning Margrethe i Danmark. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS