Statsforvalteren ber om kopi av dispensasjonsvedtak
Statsforvalteren i Troms og Finnmark ønsker kopi av dispensasjonsvedtak etter motorferdselloven. (Illustrasjonsfoto)

Statsforvalteren ber om kopi av dispensasjonsvedtak

Brev til kommunene i fylket fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.09.2021 20:00

Statsforvalteren ber om kopi av dispensasjonsvedtak etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter, 

Gjennom prosjekt «Ferdsel i natur» veileder Statsforvalteren i Troms og Finnmark alle kommunene i fylket. Hovedmålet med veiledningen er at kommunene skal fatte lovlige og kontrollerbare vedtak etter motorferdselregelverket. Statsforvalteren trenger imidlertid bedre oversikt over dispensasjonspraksisen i kommunene for å kunne gi presis og god veiledning gjennom hele året.

--Statsforvalteren ber derfor samtlige kommuner i Troms og Finnmark om å sende kopi av alle dispensasjonsvedtak dere fatter etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter fra og med oktober 2021, har Statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til kommunene. 

Statsforvalteren har allerede hatt gjennomgang av vedtak for alle kommuner i fylket. Etter endt prosjektperiode skal Statsforvalteren ta en ny gjennomgang av vedtak, og rapportere til Klima- og
miljødepartementet om veiledningen har hatt effekt. 

 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS