Ønsker en avklaring av eierforholdene for Storbukt grendehus
Klippen arrangerte åpen hall, i februar 2019.

Ønsker en avklaring av eierforholdene for Storbukt grendehus

Klippen håper på et møte mellom idrettslaget og Nordkapp kommune i oktober.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.09.2021 05:35

U & IL Klippen vil at Storbukt grendehus skal være et levende hus i lokalsamfunnet. Nå er grendehuset preget av manglende vedlikehold og rengjøring, har U & IL Klippen skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

Det finnes ikke en kontrakt som definerer eierskapet i grendehuset, men U & IL Klippen har dokumentasjon fra idrettslagets protokoller fra 1982 omkring samarbeidet kommunen ville inngå med idrettslaget. 

18. juli 1985 ble det overført 268 000 kroner fra U & IL Klippen til kommunen. Videre ble det bevilget 50 000 kroner fra idrettslaget til innkjøp av utstyr til grendehusdelen. 

Med bakgrunnen i denne dokumentasjonen er det viktig for U & IL Klippen at eierforholdet ved Storbukt grendehus formaliseres og at det kommer frem hvilke deler av lokalet som skal disponeres av idrettslaget. En avklaring av eierforhold vil kunne medføre at U & IL Klippen tar et større ansvar for vedlikehold og rengjøring på grendehuset, ifølge brevet idrettslaget har sendt til Nordkapp kommune. 

U & IL Klippen håper på et møte med Nordkapp kommune i løpet av uke 41, i perioden 11. til 17. oktober. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS