Scandic ønsker avklaring av rammevilkårene for driften av Nordkapp-platået
Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Scandic ønsker avklaring av rammevilkårene for driften av Nordkapp-platået

Anker tingrettens dom fra 9. juli til lagmannsretten.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 15.09.2021 13:51
Sist oppdatert : 15.09.2021 14:22

Scandic har i dag anket dommen fra Vestre Finnmark tingrett i saken mot Nordkapp kommune. Bakgrunnen for dette er at Scandic er uenige i tingrettens dom, og saken reiser viktige spørsmål om muligheten til å drive turistvirksomhet på Nordkapp-platået. Dersom dommen fra tingretten blir stående, vil den utfordre Scandics muligheter til å utvikle turismen i Nordkapp kommune.     

--Vi har et sterkt ønske om å videreutvikle turismen i Nordkapp i samarbeid med kommunen og lokalbefolkningen. For å komme videre i dette viktige arbeidet har vi behov for en  avklaring av rammevilkårene for driften av Nordkapp-platået, sier distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen i en pressemelding. 

Unikt og krevende 
Scandic driver nærings- og turistvirksomhet på Nordkapp-platået, og mener selskapet kan ta betalt for parkering på det opparbeidede parkeringsområdet tilknyttet turistanlegget. Dette gjelder besøkende som ankommer med bil og buss, uavhengig av om de skal bevege seg utendørs eller innendørs. Turister som kommer til fots eller på sykkel, samt beboere i Nordkapp kommune, kan fritt benytte turistanlegget.  

Scandic mener videre at det er grunnlag for å drive turistvirksomhet mot betaling på det opparbeidede turistområdet rundt Nordkapphallen, og ønsker å få fastslått dette av lagmannsretten.  

--Nordkapp-platået byr på store opplevelser for tilreisende fra inn- og utland, men er samtidig et krevende sted å drive turistvirksomhet. For Scandic handler den rettslige avklaringen også om det viktige ansvaret knyttet til sikkerhet, snørydding, renovasjon og andre kritiske oppgaver, sier Pettersen.  

Stor arbeidsgiver  
På det meste sysselsetter driften av Nordkapp-platået så mange som 110 personer. Ifølge 
Pettersen vil lagmannsrettens avklaring få stor betydning for den videre utviklingen av Nordkapp som turistdestinasjon. Dersom tingrettens dom bli stående, vil utviklingen bli skadelidende. 

--Vårt mål er å jobbe for en bærekraftig helårsturisme i hele Nordkapp, og derfor er det viktig for oss å få en ny rettslig behandling av denne saken. Samtidig ønsker vi tettere dialog og samarbeid med kommunen, og har nylig sendt et brev hvor vi har invitert til et møte, sier han.  

 

 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS