Støtte til Bivdu
Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Støtte til Bivdu

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener det er viktig at fiskerne prioriterer sine interesser i fiskeripolitikken.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.09.2021 21:45

Sametinget har bevilget støtte til å bygge opp Bivdu som en samisk fiskeriorganisasjon. 

--Støtten er viktig for å sikre gode vilkår for fjordfiskerne i sjøsamiske områder, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding. 

Sametinget har bevilget 140 000 kroner til oppbyggingsarbeidet. Sametinget har også en støtteordning for samiske næringsorganisasjoner, og bevilget 80 000 kroner i driftsstøtte til organisasjonen.

Bivdu skal ivareta interessene og rettighetene til alle som bor i sjøsamiske områder og som bruker marine ressurser. Organisasjonen har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon som ivaretar samers og befolkningens rett til fiske.

--Jeg synes det er positivt at organisasjonen har klare mål og jeg er glad over at Sametinget kan støtte opp om Bivdu, sier Muotka.

--Det er utrolig viktig at fiskerne prioriterer sine interesser i fiskeripolitikken og har mulighet til aktiv deltakelse i det politiske arbeidet. De beste aktørene til å gjør det er fiskerne sjøl, og det Bivdu nå gjør er at de tar ansvar for fjordfiskernes interesser, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS