Nordkapp invitert til dialogmøte om menneskerettigheter
Ordfører Jan Olsen, til venstre, og kommunedirektør Stig Kjærvik er invitert til dialogmøte. (Arkivfoto)

Nordkapp invitert til dialogmøte om menneskerettigheter

Nordkapp kommune er en av kommunene som er invitert til dialogmøte om menneskerettigheter.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.09.2021 21:25

Nordkapp kommune er som pilotkommune i CRPD-prosjektet, invitert til dialogmøte om menneskerettigheter. 

CRPD er et samarbeidsprosjekt mellom Bufdir, statsforvalterne i Oslo- Viken, Rogaland, Trøndelag, og Troms- og Finnmark, og utvalgte pilotkommuner, og skal sikre at funksjonshemmedes 
menneskerettigheter blir ivaretatt på lik linje med andre borgere.

Det er ordføreren og kommunedirektøren som er invitert til dialogmøte, onsdag 3. november. 

FNs bærekraftmål er globale mål som kommunene jobber med og «Leave no one behind» er et grunnprinsipp bak 2030-agendaen. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal også sikre at alle kan delta i samfunnet.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS