Vil statsråden lytte til befolkningen og interessemiljøene?
Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt.

Vil statsråden lytte til befolkningen og interessemiljøene?

Klima- og miljøministeren må svare på spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.09.2021 05:35

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, har stilt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren. 

Strifeldt ønsker å vite om statsråden vil lytte il befolkningen og interessemiljøene og utvide det nedsatte Motorferdselsutvalget med utvalgsmedlemmer fra snøscooter- og ATV organisasjonene, og fra reiselivs- og utmarksnæringen for å sikre bedre legitimitet for utvalgets konklusjoner?

--Dagens Motorferdsellov og tilhørende regelverk er uten lokal forankring, stivbent og virker i praksis mot sin hensikt. Nasjonale regler kan ikke regulere hvordan utmarkskjøring skal reguleres lokalt på en effektiv måte tilpasset den enkelte kommune. Kommunene kan på en god måte overta forvaltningsansvaret for dette regelverket, og var også bestillingen fra Stortinget. Det har Strifeldt skrevet som en del av begrunnelsen for spørsmålet. 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS