Prosjekt fylkesoppdeling har levert rapporten
Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo. (Foto: Trond Magne Henriksen)

Prosjekt fylkesoppdeling har levert rapporten

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo skal nå sette seg inn i fylkesdirektørens utredning.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.09.2021 23:30

Fylkesdirektøren har levert rapporten som fylkesrådet bestilte. Fylkesrådet ba om en rapport hvordan man starter arbeidet med å gjenopprette Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 

--Jeg er glad for å få denne utredningen. Politisk er vi klare for å gå videre med prosessen for å gjenopprette de to fylkeskommunene, og med rødgrønt flertall på Stortinget etter valget, så er vi i praksis i boks. Men det forutsetter jo formelt et positivt vedtak i det nye Stortinget, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i en pressemelding.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har nedfelt i sin politiske tiltredelseserklæring at de skal jobbe for en gjenoppretting av Troms og Finnmark fylkeskommuner, og i januar i år ba derfor fylkesrådslederen fylkesdirektøren om å utrede hvordan man kan legge opp arbeidet i en slik oppdelingsprosess. Arbeidet medførte at tre prosjektgrupper har sett på hvordan Troms fylkeskommune kan gjenopprettes, hvordan Finnmark fylkeskommune kan gjenopprettes og hvordan Troms og Finnmark fylkeskommune kan drives videre til den formelle dato for oppdeling.

--Jeg skal nå lese og sette meg inn i fylkesdirektørens utredning. Med denne i hende, kan vi nå starte en neste prosess med en saksutredning og berede grunnen for en politisk prosess innad i fylkesrådet og opp mot fylkesordfører og fylkestinget. Fylkesrådet vil komme med et forslag til videre politisk prosess som vi vil overlevere fylkesordføreren. Så får fylkestinget rigge seg for en formell oppdeling, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS