Brukerbetaling på miljøstasjonene
Hammernes miljøstasjon i Nordkapp. (Arkivfoto)

Brukerbetaling på miljøstasjonene

Den daglige lederen i Finnmark Miljøtjeneste mener prisene i selskapet kan sammenlignes med andre selskap.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.09.2021 13:30

Det har vært over flere år vært en underdekning på selvkosttjenestene som Finnmark Miljøtjeneste utfører. Det er årsaken til at brukere av miljøstasjonene må betale for å levere avfall. 

--I fjor ble det fra privathusholdninger mottatt på miljøstasjonene til sammen over 3 000 tonn med avfall som ikke har vært gebyrlagt. Det har vært med å presse det ordinære gebyret, slik at det har vært altfor lite til å dekke de faktiske kostnadene. Det sier Svein Tønnesen, daglig leder i Finnmark Miljøtjeneste, til Radio Nordkapp. 

Det har vært en underdekning over flere år. Derfor vil det ordinære gebyret til abonnentene ikke bli redusert, selv om det er brukerbetaling på miljøstasjonene. 

--Det er lagt på en gebyr-økning til kommunene også. For at vi skal slippe å legge økningen og underdekningen inn i abonnementsgebyret for samtlige, har styret valgt å legge betaling for de som leverer grovavfall, trevirke, og bygg- riveavfall på miljøstasjonene. De som leverer mest skal også betale mest ut fra forurensningslovens prinsipp om hvem som skal dekke kostnadene, sier Tønnesen. 

Tønnesen forteller at betaling kun gjelder for grovavfall, trevirke, og bygge- og riveavfall. Rene lass av vaskemaskiner, hvitevarer, e-e-avfall, jern, metall, tørr papp og farlig avfall, er fremdeles gratis. 

Tønnesen tror tiden er annerledes nå enn på 1980-tallet der mange brente og kastet avfall i fjæra. Han er ikke redd for at beboerne i finnmarkskommuner kaster avfall i fjæra eller brenner avfall. 

Priser 
Prisene for å kaste grovavfall, trevirke, og bygge- og riveavfal, på miljøstasjonene: 
Levering med personbil eller liten varebil, kroner 200,- 
Levering med større varebil, kroner 500,- 
Levering med bil og tilhenger, kroner 500,- 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS