Sterk og stødig i nord
“Sterk og stødig” er et forebyggende tiltak som kan bidra til å utsette eldre personers hjelpebehov fra helsevesenet. (Illustrasjonsfoto)

Sterk og stødig i nord

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt invitasjon til kommunene i fylket.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.09.2021 12:00

Kommunene i Finnmark har fått invitasjon til å delta på “Sterk og stødig i nord”, et helsefremmende og forebyggende tiltak for hjemmeboende eldre (65+), som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen.  

“Sterk og stødig” er et av tiltakene som er nevnt i kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Modellen baseres på frivillighet med koordinering av fysioterapeut gjennom kommunens fysioterapitjeneste og/eller frisklivssentral. Kommunens fysioterapeuter får, sammen med frivillige instruktører, instruktøropplæring med gjennomgang av styrke- og balanseøvelser. Treningstilbudet drives av de frivillige, med veiledning og oppfølging av fysioterapeut. 

“Sterk og stødig” er et forebyggende tiltak som kan bidra til å utsette eldre personers hjelpebehov fra helsevesenet, noe som er helt i tråd med mål og strategier i mange kommuneplaner. Det har Troms og Finnmark fylkeskommune skrevet i invitasjonen.  

En spredning av “Sterk og Stødig” i Troms og Finnmark skjer gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Troms og Finnmark fylkeskommune. Alta kommune har en koordinerende rolle for implementering av modellen i regionen i samarbeid med fylkeskommunen.  


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS