Midler til bærekraftig samfunnsutvikling
Fra venstre: Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark, og Linda Helén Haukland (KrF), fylkesråd for plan og næring i Nordland.

Midler til bærekraftig samfunnsutvikling

Nytt ved høstens utlysning er at fylkeskommunene har valgt å spisse utlysningen ved å trekke fram prioriterte områder under hvert innsatsområde. Disse prioriterte områdene vil kunne endres ved fremtidige utlysninger.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.09.2021 20:00

Troms og Finnmark fylkeskommune, og Nordland fylkeskommune skal dele ut i underkant av 26 millioner kroner til hovedprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Midlene hører til under ordningen Arktis 2030, en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interessert i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet / beredskap og klima.

Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark, håper at både nasjonale og regionale aktører benytter seg av muligheten til å søke om midler.

--Vårens utlysning viste at det er mange spennende initiativ som ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Når vi nå lyser ut midler til hovedprosjekter er mitt håp at så mange som mulig benytter seg av sjansen, slik at de kan starte gode prosjekt som både kan løse utfordringer og gi positive ringvirkninger i vår region. Det har fylkesråd Karin Eriksen skrevet i en pressemelding. 

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter de regionale midlene knyttet til Arktis 2030 i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

--Vi gjør dette for å rette søkelyset på noen av de konkrete utfordringene vi har i landsdelen, sier Linda Helén Haukland (KrF), fylkesråd for plan og næring i Nordland. 
 
Hun påpeker avslutningsvis at det som er viktig med Arktis 2030-midlene er at de skal forankres i regionale planer og strategier, regjeringens Nordområdestrategi, samt at hovedfokuset er prosjektets nytteverdi i nord.

Søknadsfristen er satt til 8. oktober. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS