Folk fra Troms og Finnmark sliter med kreativitet hjemme
Verner Hølleland, administrerende direktør i HP.

Folk fra Troms og Finnmark sliter med kreativitet hjemme

Respons Analyse har gjennomført en undersøkelse på vegne av HP.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 11.09.2021 15:45

I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av HP, kommer det frem at tre av ti i Troms og Finnmark føler seg mindre kreative når de skal arbeide hjemmefra sammenlignet med utenfor hjemmet.

Gjennom pandemien har nordmenn i mye større grad enn tidligere måttet bruke hjemmet til både hobbyer, aktiviteter og jobb. Undersøkelsen viser imidlertid at hjemmet ikke alltid har forutsetningene som skal til for å opprettholde kreativiteten i hverdagen.

--Da mange på kort tid ble nødt til å oppholde seg mer hjemme, var det nok ikke alle som hadde mulighet til å tilrettelegge nok for en kreativ atmosfære. Det sier Verner Hølleland, administrerende direktør i HP. 

I tillegg til at mange fra Troms og Finnmark slet med kreativiteten, var det også hos mange mangel på inspirasjon, engasjement og motivasjon.

--Fire av ti følte seg mindre inspirert, mens nesten like mange følte seg mindre engasjert og mindre motivert. Hver tredje innbygger i fylket følte seg også mindre strukturert. Dette tyder nok på at folk ikke har vært flinke nok til å tilrettelegge, sier HP-sjefen.

Mindre stresset
Til tross for at flere slet med mangel på kreativitet viste også undersøkelsen én positiv trend – folk følte seg mindre stresset.

--47 prosent av respondentene fra Troms og Finnmark svarte at de var mindre stresset da de arbeidet hjemmefra. Å ikke ha for mange folk hengende over seg virket dermed å ha en positiv effekt på mange på dette området, sier Hølleland.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS