Statsforvalteren trenger flere opplysninger fra Nordkapp kommune
Nordkapp kommune ønsker at Honningsvåg skal få status som turiststed hele året. (Arkivfoto)

Statsforvalteren trenger flere opplysninger fra Nordkapp kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fortsatt ikke behandlet søknaden fra Nordkapp kommune om status som turiststed også om vinteren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.08.2021 05:36

Nordkapp kommune har sendt Statsforvalteren i Troms og Finnmark en søknad om at Forskrift om Honningsvåg og Nordkapp som typiske turiststed utvides til å gjelde hele året.

Nordkapp formannskap vedtok i møtet 1. september 2020 følgende: 
--Nordkapp kommune søker fylkesmann om søndagsåpne butikker hele året, begrunnet med at Nordkapp er en turistkommune med helårig besøk og med økende antall besøkende om vinteren.

I et brev til Nordkapp kommune viser Statsforvalteren i Troms og Finnmark til søknaden om at forskrift Honningsvåg og Nordkapp som typisk turiststed utvides til å gjelde hele året. Statsforvalteren har anmodet kommunen om tilleggsopplysninger for å behandle søknaden. 

For at Statsforvalteren skal kunne se at vilkåret er oppfylt for å godkjenne de omsøkte områdene som typiske turiststeder, må kommunen levere dokumentasjon som belyser i hvilken grad tilreisende kan sies å ha behov for å handle utenom ordinære åpningstider. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber kommunen sendte følgende tilleggsopplysninger: Stedets størrelse, tallet på turister vs. fastboende, omsetning i turistsesong vs. omsetning andre deler av året og turisters behov for å handle utenom ordinære åpningstider. 

--Den viktigste dokumentasjonen er tall som viser omsetningen på de omsøkte områdene. Da kommunen ønsker at forskriften skal utvides til å gjelde hele året, må det kunne vises at salget i de omsøkte områdene «hovedsakelig skjer til turister» i hele perioden, Der søknaden gjelder et større område med mange næringsdrivende kan det være hensiktsmessig at det utarbeides en felles rapport med hjelp av f.eks en lokal handelsforening. Der området er lite og kun gjelder et par butikker kan butikkene selv rapportere om omsetningen hver for seg. Det har Statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i brevet til kommunen. 

--Vi ber også om at kommunen leverer tall for antallet turister vs. antallet fastboende i den omsøkte perioden for de omsøkte områdene. Vi ber videre om en nærmere redegjørelse for type turisme/reiseliv som foregår på hvert enkelt område og hvorfor turistene har behov for å kunne handle utenom ordinære åpningstider. Kommunen bes også om å levere et kart hvor de omsøkte områdene presist markeres, ifølge brevet fra Statsforvalteren. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber om at kommunen fremsetter én søknad per område, slik at hvert område kan vurderes på selvstendig grunnlag.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS