Forventer oppgang i rypebestandene på Finnmarkseiendommen
Flere ryper er godt nytt for småviltjegerne. (Illustrasjonsfoto)

Forventer oppgang i rypebestandene på Finnmarkseiendommen

FeFo er fornøyd med samarbeidet i forskningsprosjektet på rypebestanden.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.08.2021 21:29

Forskere ved Universitetet i Tromsø (UiT) har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker dem over tid. 

Modelleringen er et resultat av forskningsprosjektet SUSTAIN og overvåkningsprogrammet COAT, og er utviklet i samarbeid med grunneier på Finnmarkseiendommen, FeFo.      

--Næringsnettmodellen vår viser at de viktigste driverne for høstens rypetettheter er nedbør i klekkeperioden, starten på foregående vinter og eventuell mismatch i forbindelse med draktskifte, smågnagerdynamikken, kadavertilgangen om vinteren for rypenes predatorer og de store målerutbruddene som har vært i Finnmark.  Rypenes produksjon og tetthet på høsten er i mindre grad påvirket av temperaturen rundt klekking og jakttrykket året før, sier John-André Henden fra universitetet i Tromsø i en pressemelding. 

--Årets prediksjoner presenterer en liten oppgang i rypetettheten i år, spesielt for de to modellene som har med viktige klima og næringsnettdrivere. Dette skyldes at det var en relativt normal start på vinteren i fjor høst i tillegg til en ganske varm og tørr periode i juni/juli når kyllingene var nyklekt. I tillegg har nok ett par år med lite gnagere samt lite kadaver av hjortedyr i vinter resultert i færre predatorer i systemet, fortsetter Henden.

Økning i lirypebestandene i Finnmark for 2021 er godt nytt for småviltjegerne og for FeFo som forvalter.  

--Vi er veldig glade for samarbeidet med UiT i dette forskningsprosjektet. Kunnskapen som kommer fram her er nyttig for vårt forvaltningsarbeid. Nå kan vi i større grad enn tidligere planlegge og gjennomføre en balansert og bærekraftig småviltjakt på Finnmarkseiendommen, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmarksavdelingen i FeFo. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS