Har inngått bærekraftssamarbeid
Gleder seg til folkefest: De ansatte på Harstad-kontoret til Polar Kraft gleder seg til å ta del i folkefesten under Arctic Race of Norway. Fra venstre: Grete Hansen, Sandra Pettersen, Mathilde Sletten fra Arctic Race og Norway, og Maria Birkeland.

Har inngått bærekraftssamarbeid

Avtale mellom Arctic Race of Norway og Polar Kraft.
Arctic Race of Norway
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.07.2021 23:30

Polar Kraft, en nasjonal aktør og en av Nord-Norges største strømleverandører med kontor i åtte nordnorske byer, og Arctic Race of Norway har startet samarbeid. Et av målene er å bidra til reduserte klimautslipp gjennom mer elektrifisering.

--Vi er svært fornøyde med å ha på plass en samarbeidsavtale med en viktig nordnorsk næringsaktør som har mange sammenfallende verdier med oss, sier Knut-Eirik Dybdal, daglig leder i Arctic Race of Norway, i en pressemelding. 

En av ambisjonene for oppstarten av Arctic Race of Norway var å bidra til en positiv utvikling på tvers av Nord-Norge. Det er omtrent ordrett det samme som målet til Polar Kraft. Dette var en viktig grunn til at Polar Kraft og sykkelrittet fant sammen.

--Vi kunne valgt å ha ett kontor i Nord-Norge, men vi har åtte rundt i regionen for vi er opptatt av å være nært kundene våre. På samme måte opplever vi at Arctic Race of Norway som har blitt en nasjonal og internasjonal aktør, hele veien har hatt som mål å løfte hele landsdelen og legge til rette for mer samarbeid. Det vil vi være med på og støtte opp under, sier Herold Myrland, administrerende direktør i Polar Kraft.

Polar Kraft er opptatt av å utvikle Nord-Norge på en bærekraftig måte. Det betyr blant annet at strømselskapet ønsker å bidra til mer elektrifisering. Det stemmer godt overens med Arctic Race of Norways mål om å bli verdens første sykkelritt som kun bruker elbiler som støttebiler. I forrige ritt var det med 46 elbiler og i årets ritt vil flertallet av de rundt 120 bilene være elbiler.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS