Stiprosjekt i verdensklasse
Et samarbeid har sørget for et stort stiprosjekt på Sørøya. (Illustrasjonsfoto)

Stiprosjekt i verdensklasse

Alle involverte parter syntes det var en god ide å få merket en tursti på Sørøya fra syd til nord, Opplegget ble spilt inn for UiT Norges arktiske universitet som et studentprosjekt.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.07.2021 21:45

Uten hjelp fra 15 bachelorstudenter i Arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT ville neppe det kommunale stiprosjektet på Sørøya ha latt seg realisere. 

En T-merket tursti Sørøya på langs er nå i ferd med å bli helt ferdigmerket, ifølge uit.no

Det er 15 av UiTs studenter som har arbeidet i til sammen ni måneder med merking og reising av varder. Til sammen er turstiene merket med mer enn 5 000 varder. Arbeidet med dette ble hele tiden ledet av førstelektor ved idrettshøgskolen UiT, Rune Waaler.

Hammerfest og Hasvik kommuner som inngikk for noen år siden et samarbeid om å merke en sammenhengende tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Akkarfjord og Tarhalsen nord på Sørøya. Arbeidet ble planlagt til å være gjennomført i perioden 2017 til 2021. Nå er det meningen at man neste år skal kunne sluttføre de siste kilometerne, så hele stien er merket.

Hammerfest har en egen strategi for bolyst, trivsel, friskhet og reiseliv og en gjennomføring av dette stiprosjektet mente han passet godt inn i strategien.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS