Ekstremvær og ekstremisme
Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (Foto: DSB)

Ekstremvær og ekstremisme

Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har skrevet en kronikk om beredskap.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.07.2021 20:00

Høsten 2020 la regjeringen frem meldingen Samfunnssikkerhet i en usikker verden. Da Stortinget behandlet dokumentet, økte de ambisjonene ytterligere, og vedtok en rekke felles uttalelser.

--22. juli-terroren og uværet i Europa er helt ulike hendelser, men begge kaller på redsel og sorg. Felles for dem er at samfunnet må forebygge at det skjer igjen. Det har Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skrevet i en kronikk publisert i Radio Nordkapps portal. 

Store scenarioer for små kommuner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bidra til at Norge er et trygt land. 

--Derfor har vi utformet en rekke eksempler (Analyse av krisescenarioer) som er basert på grundige vurderinger av alvorlige hendelser som kan treffe oss. Disse kan brukes til konkret planlegging rundt om i landet, slik at beredskapsansvarlige har et sted å starte sammen med kommunestyre og næringsliv. Scenariet om pandemi er fyldig omtalt det siste året. Med fasit i hånd, traff vi ikke helt på hva som faktisk skjedde. Likevel er eksemplene inngang til hendelser og konsekvenser som samfunnet må planlegge for å kunne håndtere. Det være seg styrtregn, ras, sammenbrudd i strømnett, eller ondsinnede angrep. I tillegg til den helt nødvendige lokale kunnskapen om risiko og sårbarheter, er det viktig å øve på hva som kan skje akkurat i vår kommune. Vi vet at det øker tryggheten hvis krisen rammer, har Aarsæther skrevet i kronikken. 

--En viktig lærdom er at krisen holder seg ikke for seg selv, den får konsekvenser i mange retninger. I Tyskland ser vi hvordan mye vann på avveie endrer alt. Infrastruktur, matvareforsyning og ikke minst kommunikasjon er satt ut av spill, og skaper kriser i tillegg til selve katastrofen. Under pandemien ser vi det samme. Det vi vanligvis ville tenkt var en helsekrise, rammer langt flere deler av samfunnet enn bare helsevesenet, ifølge Aarsæther. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS