Pukkellaksen beiter torskeyngel
Det er invasjon av pukkellaks. (Foto: Knut Utsi)

Pukkellaksen beiter torskeyngel

Politikk
Raymond Elde
Publisert : 24.07.2021 09:45

Organisasjonen Bivdu frykter at invasjonen av stillehavslaks kan gå utover den rødlistede kysttorsken. 

--Vi frykter at stillehavslaksen kan beite på yngel slik at kysttorsken kan bli ytterligere svekket, sier Inge Arne Eriksen i Bivdu til Radio Nordkapp. 

--Det blir helt feil å forvalte stillehavslaksen etter lakseloven som om den er freda. Stillehavslaksen er en ypperlig matfisk som må kunne utnyttes som en ressurs, sier Eriksen.

Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS