Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august
Det blir obligatorisk helseattest for eldre bilførere også etter 1. august i år. (Foto: Scandinavian Stockphoto)

Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

Samferdselsministeren har konkludert etter stortingsvedtaket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.07.2021 23:30

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.

--Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding. 

Samferdselsministeren har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august.

--Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av sjåførene over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging. Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august, sier Hareide.

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere
Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen.

Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

Vurderer kompenserende tiltak
Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten.

--Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.


Annonse:
mailto:info@northcape.no


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS