Jordbruk nord for polarsirkelen
Forskningsprosjektet Arktisk lys skal utforske hvordan vi kan tilpasse jordbruket nord for polarsirkelen. (Illustrasjonsfoto)

Jordbruk nord for polarsirkelen

Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.07.2021 21:45

Prosjektet Arktisk lys skal finne ut hvordan vi kan tilpasse og forbedre jordbruket til et nordnorsk klima.

--Norge er et langstrakt land med mye varierende natur og klima. Dette gjør at vi må utvikle ulike løsninger for jordbruket, avhengig av hva vi dyrker på ulike breddegrader. Ny kunnskap og teknologiutvikling gir svært viktige bidrag til et bærekraftig og effektivt landbruk i hele landet, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong. Hurtig vekst ved forhøyet temperatur kan imidlertid gi næringsmangel, skader og mindre avling enn hva som er potensiale for plantevekstene. Det gir både svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft. Forskningsprosjektet Arktisk lys skal utforske hvordan vi kan tilpasse jordbruket nord for polarsirkelen. Det skal utvikles nye nordnorske gjødselnormer som er optimalisert for potet- og kålrotproduksjon under fiberduk og jordbærplanter i plasttunnel. Prosjektet skal også utvikle nye vekstmodeller som kombinerer lys og temperatur, ved å ta hensyn til de uvanlige lysforholdene nord for polarsirkelen. Målet er økt effektivitet og matproduksjon tilpasset klimaet i nord.

Prosjektet finansieres gjennom BIONÆR-programmet i Forskningsrådet. Det er NIBIO i samarbeid med Tromspotet AS og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge som skal lede prosjektet. Prosjektet støttes også av Grofondet, SNN og regionale tilretteleggingstiltak fra Troms/Finnmark fylkeskommune.


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS